स्थानीय तहले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (DPRP) किन बनाउने ?

0
321

क्रियटिभ खबर, ९ माघ २०७८, काठमाडौं । कुनै पनि विपद् मा पहिलाे प्रतिकार्य गर्ने निकाय समुदाय संगै स्थानीय तह हो। विपद्का घटनामा पहिलो सहभागीता र पहुँच पनि स्थानीय तहकै हुन्छ । यसकारण, स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना नभए विपद् जोखिम न्यूनीकरण, खोज उद्धार र राहत सम्बन्धी कार्य व्यवस्थित हुन सक्दैनन् । त्यसैले, स्थानीय तहले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (DPRP) बनाउनु आवश्यक छ ।
विपद् बाट  हुन सक्ने मानवीय क्षति, धन सम्पत्ति र आधारभूत सेवा सुविधाहरूको हानी नोक्सानी कम गर्नका साथै विपद्को समयमा प्रभावकारी रुपमा मानवीय सहायता परिचालन गर्न विपद् पूर्वतयारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । तसर्थ प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपहरूबाट हुन सक्ने विपद्का घटनाबाट मानिसको जीउधन, विकास पूर्वाधार तथा सेवाहरूको क्षतिलाई कम गर्न विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई मजबुत बनाउन जरुरी छ । प्रभावकारी विपद् पूर्वतयारीले विपद्को सामना गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्ने र समुदायहरूलाई विपद् उत्थानशील गराउने कार्यमा मद्धत पुर्याउंदछ । यसका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको जिम्मेवारीलाई प्रष्ट किटान गरी उनीहरूको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमताका साथै स्रोत साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले यो विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७ (पहिलो संशोधन, २०७६) तर्जुमा गरेको छ । यस योजनामा विषयगत क्षेत्र पनि हुने हुनाले सो अनुसार सामान्य पूर्वतयारी, पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचनामा आधारीत पूर्वतयारी, आपत्कालीन प्रतिकार्य गरी ३ चरणका क्रियाकलापहरुको वाडफाड हुनेछ ।
विषयगत क्षेत्र (Cluster) हरु ः
१. स्वास्थ्य
२. खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य प्रबर्द्र्धन
३. आपतकालीन आश्रयस्थल
४. खाद्य सुरक्षा
५. पोषण
६. शिविर समन्वय तथा शिविर व्यवस्थापन
७. संरक्षण
८. शिघ्र पुनर्लाभ
९. शिक्षा
१०. बन्दोबस्ती
११. आपत्कालीन सञ्चार ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here